Literatura

Literatura, która widnieje na moich półkach:

 1. Poradnik 60 kroków „Słucham, mówię, jestem…” – prof. Katarzyna Bieńkowska
 2. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej – Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka
 3. Dziecko z uszkodzonym słuchem – Joanna Kobosko, Joanna Kosmalowa
 4. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków
 5. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym – Praca zbiorowa, Rzeszów
 6. Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych – Marta Korendo
 7. Umiejętności Komunikacyjne osób z niepełnosprawnością – Teoria, diagnoza, wspomaganie – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków
 8. Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu – pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego, Marzanny Radziszewskiej – Konopki
 9. Język migany w szkole cz.1, 2, 3 – Bogdan Szczepankowski
 10. Literatura po którą warto sięgać:

 11. Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Wyrównywanie szans – Bogdan Szczepankowski
 12. Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu – Katarzyna Plutecka
 13. Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych – Aniela Korzon
 14. Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wada słuchu – Edyta Gruszczyk- Kolczyńska
 15. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej – Ewa Domagała-Zyśk